Gästlägenhet
På översta våningen i huset finns en gästlägenhet som
husets boende kan hyra för eventuella gäster. Som hyresgäst
tar man med sig egna sängkläder och handdukar (kuddar och
täcken finns i lägenheten.)

Observera att lägenheten ska städas innan utcheckning
.
Representant från styrelsen checkar av att lägenheten är lämnad
i ett gott skick. Om lägenheten inte är i ett acceptabelt skick efter
uthyrning, förbehåller sig styrelsen rätten att debitera medlem för
eventuella städningskostnader. 

Tillträde till gästlägenheten sker med din personliga bricka
Incheckningstid: kl.15.00
Utcheckningstid: kl.14.59

Kostnad och bokningsregler
Gästlägenheten får bokas max 7 nätter i rad.
Om du vill boka fler nätter (i rad), vänligen kontakta styrelsen.
250 kr/natten läggs på hyresavin och betalas kvartalsvis.
Utebliven betalning inom föreskriven tid faktureras med ett
tillägg av 100 kronor. Det är föreningsmedlemmen som är
betalningsansvarig, inte extern gäst. 

Avbokning

För att undvika tillägg på hyresavin behöver avbokningen
ske senast 7 dagar innan den första bokade natten.
Om bokning skett 7 dagar innan, eller senare, kommer
medlem att debiteras för de bokade nätterna. 


Så bokar du gästlägenheten:

Bokningar (och avbokningar) efter den 15:e oktober ska
göras via den digitala anslagstavlan eller via webben.
För bokning via webb, slå in ipnr: https://brfingenjoren10.asuscomm.com/ i
webbläsaren. Ditt användarnamn är ditt bricknummer och
lösenordet är 1111.


Kontakt
Samuel Röhl
samuel.rohl@gmail.com

Uppdaterat 2023-05-10