Trivsel och hänsyn

Mellan sen kväll och tidig morgon (22-07) gäller regeln om största möjliga tystnad. Men ingen regel utan undantag, och vid dessa tillfällen, ta för vana att prata med grannarna.

 

Uppdaterat 2021-10-13