Garage

Under gården finns ett garage. Infarten är till höger om indiska restaurangen.

Här finns 33 bilplatser och 13 MC-platser som både boende och utomstående kan hyra.
Senaste två åren har det varit ungefär 3-9 månaders väntetid för medlemmar. Det finns även en kö för externa personer, men medlemmar har förtur. Garaget har WC och 10 laddplatser för elbilar.

Boende i huset:
Bil: 1800 kr (ingen moms)
MC: 500 kr (ingen moms)
Externa hyresgäster:
Bil: 1840 kr + moms
MC: 500 kr + moms

Nuvarande garageregler (2021-10-12):
- Uppsägningstid på en kalendermånad.
- Ingen uthyrning tillåten, dvs. endast boende i bostaden får ställa sina fordon på platsen.
- Det är okej att ha några små fordonsrelaterade saker framför fordonet, men försök att hålla det till ett minimum på grund av brandrisk.
- Endast ett fordon per plats.
- Blipp och fjärrkontroll delas ut med en depositionsavgift som återbetalas vid retur (300 SEK + 2500 SEK)
- Ingen fordonstvätt tillåten i garaget.
- När vi städar eller renoverar garaget måste du vara beredd att parkera utanför garaget utan kompensation.
- Vi har en vårstädning i april som standard.

Medlemmar har prioritet i kön.

Kontakt:
Laila Norgren
073 – 340 89 34
laila@norgren.nu 

Uppdaterat 2022-09-17