Att flytta ut

Tack för den här tiden!

Checklista utflyttning

Det viktigt att den/de som flyttar in får nycklar, blippar, tillgång till förråd etc. Dels för att underlätta själva övertagandet dels för att minimera föreningens administrativa arbete.

  • Blipp till tvättstuga, garage, vinden, tvättstuga
  • Eventuell ritning på lägenheten
  • Ev digitalbox för Sappa kabel-TV inkl programkort lämnas i lgh utan kostnad

Elavgifter

Eftersom el betalas med två månaders eftersläpning på avgiftsavin från föreningens ekonomiska förvaltare kommer säljare och köpare att behöva lösa elavgifterna sinsemellan, om detta inte redan skötts med hjälp av mäklaren på tillträdet i likvidavräkningen.

Har du fler frågor, vänligen kontakta styrelsen
Uppdaterat 2023-12-14