Att flytta in

Välkommen till Ingenjören 10!

I samband med inflyttning är det många som vill veta din nya adress. Adressändra via posten eller via internet på
adressändring.se.

Checklista inflyttning

Det viktigt att den/de som flyttar in får nycklar, tillgång till förråd etc. Dels för att underlätta själva övertagandet dels för att minimera föreningens administrativa arbete. Som en påminnelse har föreningen därför gjort nedanstående sammanställning.

Se till att du får alla nycklar du behöver!

  • Vindsförråd (inklusive eventuella nycklar)
  • Nyckel till tvättstuga
  • Nyckel till grovsoprum
  • Eventuell ritning på lägenheten
  • Ta över digitalbox för Sappa kabel-TV inkl programkort

Saknas något av ovanstående hjälper givetvis föreningen till med att ordna fram detta, men då mot en administrativ avgift på 300 SEK. Gäller ej TV.

Avgifter vid nyinflyttning

Föreningens ekonomiske förvaltare SBC fakturerar överlåtelse- och pantsättningsavgifter i enlighet med förvaltningsavtalet mellan föreningen och SBC. Överlåtelseavgiften är 2,5 % av aktuellt basbelopp och pantsättningsavgiften är 1 %.

Informationsbrev till alla i huset

Styrelsen skickar med ojämna mellanrum ut ett digitalt nyhetsbrev med information som rör huset och alla boende. Skicka din epostadress till alf@tamp.se för att bli mottagare av brevet.
Uppdaterat 2020-05-07