Ska du renovera din lägenhet?

En given fördel med att bo i en bostadsrätt är möjligheten att renovera och bygga om lägenheten, och därigenom höja både boende-kvaliteten och värdet. Ha dock alltid för vana att tala om för styrelsen vad du ämnar att göra vid en renovering.

Var noga med att läsa stadgarna innan du sätter igång, framför allt § 9. Undersök noggrant om en bygganmälan behövs. En sådan görs till exempel när planlösningen avsevärt påverkas, om bärande konstruktioner berörs, om det påverkar vatten, avlopp, ventilation, eller om man vill installera eldstäder och rökkanaler.

Vid renovering är det viktigt att tänka på säkerheten. Låt alltid en behörig fackman utföra eventuella elinstallationer och VVS-jobb. Om dragning av elkablar inte genomförs på ett korrekt sätt kan det resultera i gnistbindning och utgöra en brandfara. Rördragningar som utförs på ett felaktigt sätt kan innebära stora och väldigt dyra vattenskador, både för den som renoverat och för grannarna under.

Bygganmälan görs först till Stadsbyggnadskontoret och sedan till styrelsen. Ritningar på lägenheten finns på stadsbyggnadskontoret.


Obs! Viktigt att veta:

  • Köksfläktar är förbjudet i föreningen. Endast kåpor med spjäll får monteras i kök
  • Inget byggavfall får fraktas i hissen
  • Kom ihåg att det alltid är den enskildes ansvar att forsla bort byggavfall
Uppdaterat 2020-09-18