Ingenjören 10 Ringvägen 87

Dokument

 

Föreningens registrerade stadgar

Energideklaration

Föreningens regler vid försäljning

  • Affischering får göras endast i samband med visning och skall sedan tas ner. VIKTIGT!
  • Respektera reklamförbud i brevlådor som avsäger sig detta - gäller även i efterhand om att objekt sålts. OBS!
  • Det är inte tillåtet att ställa möbler och annat på vind, inte ens tillfälligt vid visning.
  • Det är inte tillåtet att ställa möbler eller skrymmande avfall i soprum, vid visning eller flytt.

Har föreningen någon förvaltare?

SBC

När bildades föreningen?

2001

Klassas föreningen som äkta eller oäkta förening?

Föreningen är äkta

Antal lägenheter

Varav med bostadsrätt

Varav med hyresrätt

54

52

2

Storlek hyresrätter

117 kvm

43 kvm

49 kvm

 

Antal lokaler samt verksamhet i dessa

Restauranglokal 1:

Libanesisk restaurang, 131 kvm.

Restauranglokal 2:

Indisk restaurang: Holy Cow Södermalm, 95 kvm

Källarlokal:

Replokal/Musikstudio, 75 kvm

Vad ingår i månadsavgiften?

VA (+ Obligatoriskt tillägg för kabel-tv och bredband ca. 150 kr)

Gemensamma lokaler

Tvättstuga
Gästlägenhet

Barnvagnsrum

Cykelparkering på gården under tak

Garage, se nedan

Garageplatser

33 bilplatser

13 MC-platser

Medlemmar har förtur mot externa köande. 
10 laddplatser för elbilar.

Har stambyte genomförts?

Avlopp och stammar 1984

Stammar spolades 2011, 2016 och 2021

OBS! Samtliga våtrum besiktades 2011 och ägarna informerades. Ett antal lägenheter har ännu gamla våtrum från 1984. Dessa behöver hållas under uppsikt och föreningens rekommendation är att alla boende byter tätskikt. 

Är elstigarna bytta?

1984

Har andra större renoveringar genomförts?

Planerat underhåll?

1984 - Stambyte och elstigare
2007 - Renovering av entrén samt stora gården golv/bjälkar
2009 - Renovering av gästlägenhet samt ny undercentral
2010 - Tvättstuga med ny maskinpark och ytskikt
2011 - Stora gården uteplats samt stamspolning
2012 - Byggnation av balkonger
2014 - Renovering av lilla gården samt hissar. 
2015 - Målning av tak.
2016-  Stamspolning
2016 - Underhållsplan framtagen
2017 -
Byte av ventilationsanläggning i garaget.

Byte av ventilationsmotor för lägenheter.

Rensning av ventilationskanaler.

OVK för garage och lägenheter (vart 6:e år)

2018 - Inga större renoveringar

2019 - Målning av fönster och balkongdörrar

Våtrumsrenovering hyreslägenheterna och gästlägenheten

2020 - Injustering och optimering av värmesystemet

Byte av termostater och ventiler på samtliga radiatorer

Tätning av grund mot Ringvägen

Stamspolning

OVK för garaget (vart 3:e år)

2021 - Byte till nytt passersystem

2023 - Fasadrenovering och byggnad av balkonger 

Finns det balkongplaner i fastigheten?

Balkonger byggdes klara sommaren 2012

Bygglov finns ännu för en del lägenheter mot gården, dock är lösningen för byggnation kostsam för enstaka innehavare.

Frågan om balkonger mot gatan drivs av en projektgrupp. Status: Länsstyrelsens beslut om att inte bevilja bygglov har överklagats (uppdaterat april 2022)

 

Finns planer för byggnation av vindsvåningar?

Frågan har diskuterats till och från i styrelsen. Just nu är beslutet att inte bygga vindslägenheter.

Typ av ventilation

Mekanisk på taket i gemensamma kanaler,

OVK lägenheter 2006 och 2017.
OVK garage 2020.

 

Föreningen godkänner inte köksfläkt, endast spjäll. Detta är viktigt vid renovering.

Typ av uppvärmning

Vattenburen fjärrvärme

Finns kabel-TV i fastigheten?

Sappa Digital-TV med basutbud, ca 15 kanaler inkl TV3-TV11. Box bekostas av medlem, men en box är utdelad i januari 2013 och skall lämnas kvar till nästa boende. Analogt utbud är SVT, TV4, TV6.

Kostnaden tas ut på månadsavin.

Finns bredband i fastigheten?

Fiber 100/100 mbit/s finns i huset och levereras till alla medlemmar. Uttag finns i varje lägenhet.

Ansvar för reparation/utbyte av konverter ligger på medlemmen. Konvertern är ingen router.

Kostnad tas ut på månads-avin med TV-avgiften.
Leverantör Stockholms Stadsnät.

Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats?

Senaste höjningen gjordes årsskiftet 2020/2021.

Överlåtelseavgift

3,5% av aktuellt basbelopp.

Pantsättningsavgift

1,5%

Accepteras släkt/föräldrar/barnägande?

Föreningen accepterar familjeägd lägenhet.

Lägsta andel för boende: 10%

Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål?

Nej

Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella intressentfrågor?

Kontakta aktuell ordförande

Vart skickas in/utträdes ansökan?

Brf. Ingenjören 10

Ringvägen 87

11861 Stockholm

Hur snabbt behandlas ansökan om medlemskap?

Formellt vid nästa styrelsemöte, som hålls månadsvis.

Kan i undantagsfall snabbehandlas. OBS! Detta gäller under förutsättning att föreningens regler följts, bland annat för affischering av mäklarobjekt och respekt för reklamförbud i brevlådor som skyltat med detta.

 

Uppdaterat 2023-10-22