För att hyra ut din bostadsrätt behöver du föreningens tillstånd - oavsett längd. Detta gäller alltså även kortare perioder, t.ex. via Airbnb som kan vara under ett fåtal dagar. Generellt är föreningen restriktiv med uthyrningstider under 30 dagar, men kontakta ordförande i styrelsen för besked i samtliga fall. Andrahandsuthyrningar fr.o.m 2019-01-01 kommer att beläggas med en avgift på 3250 kr per hyreskontrakt. Använd blanketten nedan, lägg den i föreningens brevlåda sex veckor innan du önskar påbörja din uthyrning.

Ansökan andrahands-uthyrning (blankett i pdf)
Bostadsrättshavaren ska i sin ansökan hos styrelsen ange skäl till uthyrningen, kontaktuppgifter till den/de man vill hyra ut till och under hur lång tid. Grunden för uthyrning i andra hand är att man har styrelsens samtycke eller har skäl för uthyrningen.

Vanliga skäl kan vara:
* arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla
* sjukdom
* uthyrning till egna barn som t ex ska studera
* om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering

Bostadsrättslagen ändrades 1 juli 2014 så att rätten att hyra ut i andra hand vidgades bla till:
* om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget
* uthyrning till närstående, alltså inte enbart till egna barn

Ju längre hyrestid desto starkare måste skälen vara. Normalt godkännes inte uthyrningar längre än ett år. Att tänka på vid längre uthyrningar är att hyresgästen kan få besittningsskydd efter två år. Om hyresgästen får besittningsskydd kan det bli svårt för bostadsrättshavaren att flytta tillbaka till bostadsrätten då hyresgästen har möjlighet att bo kvar. Besittningsskyddet kan och bör i sådana fall avtalas bort mellan bostadsrättshavaren och hyresgästen.

Om en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke kallas det för otillåten andrahandsupplåtelse. Om inte medlemmen följer styrelsens anmaning till rättelse, det vill säga att omgående upphöra med den otillåtna andrahandsupplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.
Uppdaterat 2022-03-19