Informationsbrev till alla i huset

Styrelsen skickar med jämna mellanrum ut e-post med information som rör huset och alla boende. Skicka din e-postadress till 
alf@tamp.se för att bli mottagare av brevet.

Uppdaterat 2024-02-22