Brf Ingenjören 10 - Ringvägen 87

 

Ingenjören 10 Ringvägen 87

Dokument

 

Föreningens registrerade stadgar

Energideklaration

Föreningens regler vid försäljning

  • Affischering får göras endast i samband med visning och skall sedan tas ner. VIKTIGT!
  • Respektera reklamförbud i brevlådor som avsäger sig detta – gäller även i efterhand om att objekt sålts. 
  • Det är inte tillåtet att ställa möbler och annat på vind, inte ens tillfälligt vid visning.
  • Det är inte tillåtet att ställa möbler eller skrymmande avfall i soprum, vid visning eller flytt.

Har föreningen någon förvaltare?

Nabo

När bildades föreningen?

2001

Klassas föreningen som äkta eller oäkta förening?

Föreningen är äkta

Antal lägenheter

Varav med bostadsrätt

Varav med hyresrätt

54

52

2

Storlek hyresrätter

43 kvm

49 kvm

 

Antal lokaler samt verksamhet i dessa

Restauranglokal 1:

Restaurang Triton, 131 kvm.

Restauranglokal 2:

Holy Cow Södermalm, 95 kvm

Källarlokal:

Replokal/Musikstudio, 75 kvm

Vad ingår i månadsavgiften?

VA (+ Obligatoriskt tillägg för kabel-tv och bredband ca. 150 kr)

Gemensamma lokaler

Tvättstuga
Gästlägenhet

Barnvagnsrum

Cykelparkering på gården under tak

Garage, se nedan

Garageplatser

33 bilplatser

13 MC-platser

Medlemmar har förtur mot externa köande. 
10 laddplatser för elbilar.

Har stambyte genomförts?

Avlopp och stammar 1984

Stammar spolades 2011, 2016 och 2021

OBS! Samtliga våtrum besiktades 2011 och ägarna informerades. Ett antal lägenheter har ännu gamla våtrum från 1984. Dessa behöver hållas under uppsikt och föreningens rekommendation är att alla boende byter tätskikt. 

Är elstigarna bytta?

1984

Har andra större renoveringar genomförts?

Planerat underhåll?

1984 - Stambyte och elstigare
2007 - Renovering av entrén samt stora gården golv/bjälkar
2009 - Renovering av gästlägenhet samt ny undercentral
2010 - Tvättstuga med ny maskinpark och ytskikt
2011 - Stora gården uteplats samt stamspolning
2012 - Byggnation av balkonger
2014 - Renovering av lilla gården samt hissar. 
2015 - Målning av tak.
2016-  Stamspolning
2016 - Underhållsplan framtagen
2017 -
Byte av ventilationsanläggning i garaget.

2017 - Byte av ventilationsmotor för lägenheter.

2017 - Rensning av ventilationskanaler.

2017 - OVK för garage och lägenheter (vart 6:e år) 

2019 - Målning av fönster och balkongdörrar

2020 - Våtrumsrenovering hyreslägenheterna och gästlägenheten

2020 - Injustering och optimering av värmesystemet

2020 - Byte av termostater och ventiler på samtliga radiatorer

2021 - Tätning av grund mot Ringvägen

2021 - Stamspolning 

2021 - Byte till nytt passersystem 

2021 - OVK garage (vart 3:e år)

2022 - Införande av gemensam el

2023 - Fasadrenovering och byggnad av balkonger 

2024 - OVK Lägenheter (vart 6:e år)

2024 - OVK garage (vart 3:e år), samt kommersiella lokaler

2024 - Renovering sockel mot Ringvägen

Finns det balkongplaner i fastigheten?

Balkonger byggdes klara sommaren 2012 och 2023.

Bygglov finns ännu för en del lägenheter mot gården, dock är lösningen för byggnation kostsam för enstaka innehavare.              

Finns planer för byggnation av vindsvåningar?

Frågan har diskuterats till och från i styrelsen. Just nu är beslutet att inte bygga vindslägenheter.

Typ av ventilation

Mekanisk på taket i gemensamma kanaler,

Föreningen godkänner inte köksfläkt, endast spjäll. Detta är viktigt vid renovering.

Typ av uppvärmning

Vattenburen fjärrvärme

Finns kabel-TV i fastigheten?

Sappa Digital-TV med basutbud, ca 15 kanaler inkl TV3-TV11. Box bekostas av medlem, men en box är utdelad i januari 2013 och skall lämnas kvar till nästa boende.

Kostnaden tas ut på månadsavin.

Finns bredband i fastigheten?

Fiber 1000/1000 Mbit/s finns i huset och levereras till alla medlemmar. Uttag finns i varje lägenhet.

Ansvar för reparation/utbyte av konverter ligger på medlemmen. Konvertern är ingen router.

Kostnad tas ut på månads-avin.
Leverantör Stockholms Stadsnät.

Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats?

Senaste höjningen med 2% och gjordes årsskiftet 2023/2024.

Överlåtelseavgift

3,5% av aktuellt basbelopp.

Pantsättningsavgift

1,5%

Accepteras släkt/föräldrar/barnägande?

Föreningen accepterar familjeägd lägenhet.

Lägsta andel för boende: 10%

Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål?

Nej

Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella intressentfrågor?

Kontakta aktuell ordförande

Vart skickas in/utträdes ansökan?

Brf. Ingenjören 10

Ringvägen 87

11861 Stockholm

Hur snabbt behandlas ansökan om medlemskap?

Formellt vid nästa styrelsemöte, som hålls månadsvis.

Kan i undantagsfall snabbehandlas. OBS! Detta gäller under förutsättning att föreningens regler följts, bland annat för affischering av mäklarobjekt och respekt för reklamförbud i brevlådor som skyltat med detta.

Hur betalas el i samband med inträde/utträde?

Föreningen har gemensam el. Eftersom el betalas med två månaders eftersläpning på avgiftsavin från föreningens ekonomiska förvaltare löses differens mellan köpare och säljare idealiskt på tillträdet i likvidavräkningen. Annars behöver säljare och köpare lösa elavgifterna sinsemellan.

Kommentar till 2023 års resultat

Under året gjordes den stora fasadrenoveringen som kostade ca kr. 4 000 000:- och vi kunde betala hela beloppet utan att behöva ta några ytterligare lån eller göra avgiftshöjningar. Hela kostnaden för fasadrenoveringen har tagits på årets resultaträkning. Borträknat fasadrenoveringen gör föreningen ett plusresultat på ca kr. 500 000:- på "sista raden", d v s efter bokföringstekniska avskrivningar.

 

Vår likviditet är stabil och vi har f n ca kr. 3 000 000:- på vårt transaktionskonto.

 

Uppdaterat 2024-02-22
Utskriftsvänlig sida
Hem
För boende
Sälja lägenhet/mäklare
Årsredovisning
Stadgar
Historia
Kontakt
Logga in
Brf Ingenjören 10 Ringvägen 87 11861 Stockholm
Provided by Webforum