Brf Ingenjören 10 - Ringvägen 87
Sophantering/Återvinning

Miljörummet finns på entréplan, markerat "Miljörum". Restaurangerna har ett eget miljörum som är märkt "Miljörum restauranger". I miljörummet kan du slänga hushållssopor, glas, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar (dessa slängs i grovavfallet som sedan sorteras av Remondis som hämtar det), elektronik, lysrör/ledlampor, batterier och mindre grovavfall.

Restaurangerna har ett litet miljörum och slänger därför ofärgat glas, plastförpackningar och pappersförpackningar i vårt miljörum mot en kostnad som föreningen tar ut.  Tänk på att inte lägga tex tidningar eller pappersförpackningar i plastpåsar, utan slänga dem utan emballage. Platta till pappersförpackningar och se till så att glas- och plastförpackningar är rena. Var mycket försiktig med kol och släng det med det vanliga hushållsavfallet först efter att du noggrant försäkrat dig om att det inte finns någon glöd kvar. Hushållssoporna placeras i de stora gröna behållarna. För att minska lukt ska locken alltid kunna stängas ordentligt. Eftersträva att slänga i någon av de övriga anvisade behållarna om någon blir fylld. Det är inte tillåtet att ställa vitvaruartiklar och andra större grovsopor (t.ex. möbler) i grovsoprummet. Sådana föremål måste på egen hand (och bekostnad) transporteras till en återvinningscentral. Om det ändå förekommer otillåtna föremål i grovsoprummet, kommer styrelsen att boka transport och fördela kostnaderna mellan samtliga föreningsmedlemmar. From 1 januari 2023 så blir det obligatoriskt med matavfallsåtervinning, vilket vi givetvis kommer att ha även i vårt hus. Mer information om detta kommer när det blir aktuellt. Vänligen läs anslaget inne i miljörummet om du är osäker på vad som gäller, eller kontakta styrelsen genom minna.nilsson@gmail.com.

Uppdaterat 2022-04-05
Utskriftsvänlig sida
Hem
För boende
Att flytta in
Att flytta ut
Gästlägenhet
Garageplats i huset
Sophantering
Internet & TV
Trivsel och hänsyn
Tvättstuga
Vind/vindsförråd
Renovering
Hyra ut i andrahand
Informationsbrev
Sälja lägenhet/mäklare
Årsredovisning
Stadgar
Historia
Kontakt
Logga in
Brf Ingenjören 10 Ringvägen 87 11861 Stockholm
Provided by Webforum