Brf Ingenjören 10 - Ringvägen 87


Styrelse - Bostadsrättsföreningen Ingenjören 10
            Ordförande
Alf Dahl
070-869 91 80
alf@tamp.se


Vice ordförande/Kassör
Jacob Witt-Strömer
070-876 81 78

jacob.wittstromer@gmail.com


Sekreterare
Minna Nilsson
minna.nilsson@gmail.com
          

Ledamot och suppleant 

Helena Wahlberg Röhl
helena.wahlberg.rohl@gmail.com

Joel Ackerstierna
joelackerstierna@gmail.com

Laila Norgren

laila@norgren.nu

Eric Gullberg
eric.gullberg@gmail.com